Tečne Amino Kiseline

Kompleksne amino kiseline u tečnom obliku koji mu omogućava brži ulazak u krvotok od tableta i bolju absorbciju od strane organizma.